taxteam

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

taxteam
centrum księgowe

6.
Cel przetwarzania danych

Korzystanie z naszych stron internetowych może wiązać się z potrzebą przekazania nam danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy.

Dane zbierane podczas rejestracji

Aby skorzystać z niektórych funkcji naszych stron internetowych może zajść konieczność zarejestrowania np. przy dokonaniu zapisu na Newsletter o ile funkcjonuje w naszych stronach internetowych. W takiej sytuacji podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie danych osobowych. Potrzebujemy tych danych, aby świadczyć Ci usługę, z której zamierzasz skorzystać. W przypadku dokonania przez Ciebie rejestracji, będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy rejestracji w celu świadczenia usług opisanych, której dotyczyła rejestracja. Tymi usługami mogą być np.: usługa Newslettera, usługa Forum, usługa Komentarzy, konkursy, itd. w zależności od aktualnej funkcjonalności naszych stron internetowych.

Kontakt za pośrednictwem niniejszej strony internetowej

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z nami dobrowolnie za pośrednictwem adresu e-mail lub formularza kontaktowego zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej, dane osobowe przekazane przez osobę, której danej dotyczą, przetwarzane będą przez nas. Takie dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zapytania bądź skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą, np. aby udzielić odpowiedzi na zapytanie. Przekazując swoje informacje za pośrednictwem kanałów komunikacji (takich jak adres e-mail lub numer telefonu), osoba, której dane dotyczą, zgadza się na kontakt z naszej strony za pośrednictwem danego kanału komunikacji w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie.
Na potrzeby przetwarzania i udzielania odpowiedzi na zapytania ze strony osób, których dane dotyczą, administrator może podjąć decyzję o przekazaniu danych osobowych osób, których dane dotyczą, podmiotowi przetwarzającemu. Na przykład, administrator może przekazać dane adresowe osoby, której dane dotyczą, firmie doręczającej przesyłki w celu doręczenia nagrody wygranej w losowaniu lub konkursie, w którym osoba, której dane dotyczą, wzięła dobrowolny udział.
Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, pewne Twoje dane będą zbierane automatycznie. Jest to związane z działaniem plików cookies oraz stosowanymi narzędziami Google Adwords i Google Analytics, których przeczytasz w dalszej części niniejszej Polityki.

Pozostałe dane

Gdy podasz nam Twoje dane w celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.
Jeśli zdecydujesz się na udział w organizowanych przez nas konkursach i przekażesz nam w związku z tym Twoje dane, wówczas będziemy je przetwarzali w celu przeprowadzenia danego konkursu, w tym w celu wyłonienia laureatów i przyznania im nagród. Jeśli konkurs, w którym bierzesz udział będzie posiadał własną notę informacyjną regulującą kwestie przetwarzanych przez nas Twoich danych, wówczas nota ta, w zakresie treści w niej uregulowanych, będzie miała pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdzie niniejsza Polityka Prywatności.

7.
Pliki cookie

Niniejsza strona http://www.taxteam.pl/używa plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe przesyłane do przeglądarki internetowej użytkownika za pośrednictwem serwera sieciowego i przechowywane na urządzeniu użytkownika. Plików tego typu używa wiele stron internetowych. Niektóre pliki cookie nazywane są plikami cookie sesji. Są one usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne zaś to trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu i pozwalają odwiedzanym stronom lub serwerom rozpoznawać przeglądarkę użytkownika przy kolejnych wizytach. Dzięki unikatowemu identyfikatorowi (ID pliku cookie), przeglądarka osoby, której dane dotyczą, jest odróżniana od innych przeglądarek i identyfikowana.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie niniejsza strona internetowa jest przyjaźniejsza użytkownikom, a my możemy optymalizować dla nich nasze informacje i usługi.

Każda osoba, której dane dotyczą, może kontrolować wykorzystanie plików cookie na odwiedzanych stronach internetowych za pomocą indywidualnych ustawień przeglądarki. Na przykład, osoba, której dane dotyczą, może wyłączyć obsługę plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usunąć pliki cookie, które zostały już przesłane. Umożliwiają to wszystkie najpopularniejsze przeglądarki internetowe. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, nie zgodzi się na stosowanie plików cookie, może nie być w stanie skorzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej.
Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w zakresie plików cookies:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

8.
Zbieranie ogólnych danych i informacji

Niniejsza strona internetowa http://www.taxteam.pl/ zbiera szereg ogólnych danych i informacji, gdy zostanie wywołana przez osobę, której dane dotyczą, lub automatyczny system. Dane te są przechowywane w plikach rejestru serwerów. Zbierane mogą być takie informacje jak:

Powyższe ogólne dane i informacje nie są wykorzystywane przez http://www.taxteam.pl/ do wyciągania jakichkolwiek wniosków na temat osób, których dane dotyczą. Informacje te są przechowywane w innym miejscu niż wszystkie dane osobowe przekazane przez osoby, których dane dotyczą, i służą następującym, głównie statystycznym celom:

9.
Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych będzie przetwarzał i przechowywał dane osób, których dane dotyczą, wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celu przechowywania bądź przez okres wyznaczony przez przepisy Unii Europejskiej lub prawa polskiego w przepisach lub regulacjach, którym podlega administrator.
Jeżeli cel przechowywania nie będzie miał zastosowania lub upłynie okres przechowywania wyznaczony przez przepisy Unii Europejskiej lub prawa polskiego, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawa.