taxteam

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

taxteam
centrum księgowe

13.
Przepisy o ochronie danych osobowych w związku ze stosowaniem i wykorzystaniem Google AdWords

Administrator zintegrował z niniejszą stroną internetową Google AdWords. Google Adwords to usługa w zakresie reklamy internetowej, pozwalająca reklamodawcy umieszczać reklamy w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy zdefiniować konkretne słowa kluczowe, dzięki którym, gdy użytkownik wpisze w wyszukiwarce frazę związaną ze słowem kluczowym, wyświetlane są reklamy w wynikach wyszukiwania Google. W ramach sieci reklamowej Google, reklamy są wyświetlane na stosownych stronach internetowych w oparciu o automatyczny algorytm, biorący pod uwagę wcześniej zdefiniowane słowa kluczowe.

Operatorem Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, U.S.A.

Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez umieszczanie stosownych reklam na stronach internetowych stron trzecich oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, trafi na naszą stronę internetową przez reklamę Google, do systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, przesłany zostaje przez Google plik cookie służący do śledzenia konwersji. Definicję plików cookie można znaleźć powyżej. Pliki cookie służące do śledzenia konwersji tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osób, których dane dotyczą. Do momentu utraty ważności, plik cookie służący do śledzenia konwersji sprawdza, czy na naszej stronie internetowej wywoływane są określone podstrony. Dzięki plikom cookie służącym do śledzenia konwersji, Google i administrator dowiadują się, czy osoba, która dotarła na stronę przez reklamę AdWords wykonywała określone czynności.

Dane i informacje zebrane za pomocą plików cookie służących do śledzenia konwersji są wykorzystywane przez Google przy opracowywaniu statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Dane statystyki odwiedzin służą do ustalania całkowitej liczby użytkowników, którzy skorzystali z reklam AdWords, tym samym określając skuteczność bądź nieskuteczność poszczególnych reklam AdWords i pozwalając zoptymalizować nasze reklamy AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Pliki cookie służące do śledzenia konwersji przechowują dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Dlatego też, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, przesyłane są firmie Google w Stanach Zjednoczonych i firma Google przechowuje je w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać dane osobowe zebrane za pośrednictwem powyższej procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą może w dowolnej chwili wyłączyć obsługę plików cookie z naszej strony internetowej, jak określono powyżej, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej i trwale odrzucając pliki cookie. Dane ustawienia przeglądarki internetowej uniemożliwią także Google umieszczanie plików cookie służących do śledzenia konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google AdWords można w każdej chwili usunąć przez przeglądarkę internetową lub inne programy.

Osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się reklamom Google opartym na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi odwiedzić stronę https://adssettings.google.com w każdej z używanych przeglądarek i zmienić wybrane ustawienia.
Więcej informacji oraz stosowne przepisy o ochronie danych osobowych Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

14.
Podstawa prawna do przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych, na które uzyskujemy zgodę w związku z konkretnym celem przetwarzania, jest art. 6 ust.1 lit. a RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak na przykład w sytuacji gdy przetwarzanie danych konieczne jest do dostarczenia towarów bądź realizacji innych usług, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust.1 lit. b RODO. To samo dotyczy przetwarzania danych wymaganego do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma objęta jest obowiązkiem prawnym, w związku z którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, takim jak realizacja zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W rzadkich sytuacjach przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Tak dzieje się, na przykład, gdy osoba odwiedzająca naszą firmę dozna w niej obrażeń, a jej nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego bądź inne istotne informacje muszą zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

I wreszcie, przetwarzanie danych może opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna dotyczy przypadków przetwarzania nieobjętych żadną z powyższych podstaw prawnych, gdy przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO)

Ilekroć będziemy Państwa pytali o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie zgoda.
W niektórych przypadkach zgodę możesz wyrazić przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako nieobowiązkowe. W takim przypadku będziemy przetwarzać te dane w celu opisanym przy tych polach.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Korzystanie przez Ciebie z usług oferowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych jest równoznaczne z zawarciem przez Ciebie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie zawsze jednak będzie to umowa wiążąca się z dodatkową odpłatnością. W sytuacji, gdy będziemy od Ciebie pobierać dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług wskazanych na naszych stronach internetowych dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie umowy.
Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzali Twoje dane, które nam udostępnisz w trakcie udziału w organizowanych przez nas konkursach, loteriach i plebiscytach.

Obowiązek prawny

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.
Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.
Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

15.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią

W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO za prawnie uzasadnione interesy Administratora, Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie biura/budynku Administratora i jego mienia oraz rejestrowanie sposobu korzystania z niego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych oraz dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu oferowania przez Administratora produktów i usług własnych (marketing bezpośredni Administratora Danych), w celu prowadzenia strony internetowej i profili w portalach społecznościowych, komunikowania się za ich pomocą (komentarze, chat, wiadomości) oraz w celach analitycznych dotyczących analiz ich funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać dane osobowe zbierane automatycznie w naszych stronach internetowych celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji.