taxteam

Kilometrówka 2022 – projekt wyższych stawek za 1 km przebiegu pojazdu

taxteam
centrum księgowe

W dniu 13.10.2022 r. opublikowany został projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie podwyższenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Jeżeli nowe stawki wejdą w życie firmy będą miały wyższe koszty (także koszty podatkowe) z tytułu rekompensowania pracownikom wydatków za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, a pracownicy będą mieli wyższe zwolnienie z podatku.

Projektowana zmiana stawek została przedstawiona w tabeli:

Rodzaj pojazduObecnieProjekt
samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm30,5214 zł0,89 zł
samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm30,8358 zł1,038 zł
motocykl0,2302 zł0,69 zł
motorower0,1382 zł0,42 zł

Podwyżka stawek kilometrówki nie ma natomiast znaczenia dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują do celów służbowych swój prywatny samochód, niebędący składnikiem majątku firmy. Nie muszą oni prowadzić żadnej ewidencji przebiegu pojazdu, bo i tak odliczają tylko 20 proc. wydatków na użytkowanie samochodu.

Zdaniem Ministerstwa, rosnące koszty eksploatacji pojazdów, w tym głównie koszty paliwa, powodują, że dotychczasowe maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów nie gwarantują obecnie pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych.

Omawiany projekt zakłada, że rozporządzenie zmieniające ww. stawki przebiegu pojazdu wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Miejmy nadzieję, że omawiany projekt wejdzie w życie i doczekamy się pierwszej od 15 lat podwyżki stawek kilometrówki.

Opublikowano: 20 listopada 2022

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie