taxteam

Limity podatkowe obowiązujące w 2024 r.

taxteam
centrum księgowe

Znane są już nowe kwoty limitów podatkowych na 2024 rok, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowiący podstawę do obliczenia ważnych limitów wyniósł 4,6091 zł/euro. Jest to wartość niższa w porównaniu z kursem z ubiegłego roku. W związku z niższym kursem euro, limity podatkowe, które zaczną obowiązywać od stycznia 2024, zostaną skorygowane w dół.

Poniżej zestawienie limitów podatkowych obowiązujących dla roku 2024 w formie tabeli.

Limity podatkowe na 2024 rokKwota limitu w euro Kwota limitu w zł
Mały podatnik PIT i CIT w 2024 roku – podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2023 roku wyrażonej w złotych kwoty: 2 000 0009 218 000
Mały podatnik VAT w 2024 roku – jeżeli jego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2023 r. wyrażonej w złotych kwoty: 2 000 0009 218 000
Status małego podatnika w 2024 roku dla prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2023 r. kwoty: 45 000 207 000
Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych przysługujący małym podatnikom w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych): 50 000230 000
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, tzw. pełnej księgowości (przez osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie) – jeżeli ich przychody za rok 2023 wyniosły co najmniej równowartość: 2 000 0009 218 200
Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 roku – jeżeli przychody nie przekroczyły w 2023 r. kwoty: 2 000 0009 218 200
Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 roku – pod warunkiem, iż otrzymane przez nich w 2023 r. przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczą: 2 000 000 9 218 200

Opublikowano: 17 października 2023

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie