taxteam

Jak sprawdzić NIP?

taxteam
centrum księgowe

NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej, to dziesięciocyfrowy numer, który służy do zidentyfikowania podatnika. Warto zadbać o to aby przed wystawieniem faktury sprzedaży sprawdzić NIP kontrahenta, którym posługuje się nabywca. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja, czy kontrahent jest tym za kogo się podaje lub czy nie podaje danych firmy która została zlikwidowana, a w konsekwencji czy wystawiona faktura będzie zawierała poprawne dane.

Kto powinien posiadać NIP?

Do jego posiadania są zobowiązani:

  • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą lub są czynnymi podatnikami podatku VAT
  • płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które na podstawie innych ustaw są podatnikami.
Jak sprawdzić NIP?

Poprawność własnego numeru identyfikacji podatkowej można sprawdzić w urzędzie skarbowym, który go wydał, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

Innym, znacznie prostszym i szybszym rozwiązaniem, jest sprawdzenie własnego numeru identyfikacji podatkowej drogą elektroniczną. Za pośrednictwem usługi elektronicznej Sprawdzanie statusu NIP można sprawdzić status prawny każdego numeru identyfikacji podatkowej, zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizycznej.

Po uzupełnieniu numeru identyfikacji podatkowej, otrzymamy informację, czy wprowadzony NIP jest poprawny, niepoprawny, czy też został unieważniony.

Jak sprawdzić NIP innej firmy?

Znając nazwę, adres lub numer REGON firmy można sprawdzić numer NIP kontrahenta na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Natomiast w sytuacji, gdy wyszukiwany NIP należy do firmy, która jest spółką prawa handlowego, bądź podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – można skorzystać z wyszukiwarki, która znajduje się na stronie KRS. Jeśli zaś podatnik będzie chciał sprawdzić NIP unijnego kontrahenta, możliwe jest skorzystanie z unijnego systemu VIES.

Warto mieć na uwadze, że posiadanie NIP przez zagraniczny podmiot nie jest jednoznaczne z posiadaniem siedziby bądź oddziału firmy w Polsce, bowiem NIP nadawany jest dla celów rejestracji VAT w Polsce. Więc kwestię posiadania oddziału w Polsce firmy zagranicznej należałoby skontrolować dodatkowo pomimo posiadania od firmy jej polskiego numeru NIP.

Opublikowano: 2 października 2023

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie