taxteam

Zakup ekspresu do kawy jako koszt uzyskania przychodów

taxteam
centrum księgowe

Przedsiębiorca zgodnie z ustawą może zaliczać do kosztów podatkowych wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła.

  • Czy zakup ekspresu do kawy może stanowić koszt firmowy?

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia w swojej działalności pracowników to ma prawo zakup produktów podstawowych jak herbata, kawa, woda, cukier zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. A zatem i zakup ekspresu do kawy na potrzeby pracowników będzie kosztem. Oczywiście przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że sprzęt został zakupiony na potrzeby pracowników. Oznacza to że zakupiony ekspres, który znajduje się w gabinecie szefa – właściciela do którego nie mają dostępu pracownicy nie będzie już kosztem podatkowym.

Wątpliwości co do zaliczenia do kosztów firmowych zakupu ekspresu mają również przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności spotykają się z klientami.

  • Kiedy zaliczenie zakupu ekspresu i kawy do kosztów podatkowych jest zasadne?

Podczas spotkań przedsiębiorców z klientami firmy, które często zajmują więcej niż ”chwilę czasu” naturalnym zdaje się być zaproponowanie poczęstunku. Zważając jednak na przepisy podatkowe należy szczególną uwagę zwrócić tu na charakter tego poczęstunku. Przepisy podatkowe nie pozwalają na zakwalifikowanie do kosztów podatkowych reprezentacji. Jeżeli zatem poczęstunek miałby charakter wyniosłości organy podatkowe mogą zakwestionować zasadność uznania wydatków na niego poniesionych za koszt podatkowy.

  • Czy zakup ekspresu do kawy będzie stanowił koszt działalności?

Podsumowując, jeżeli zakup ekspresu do kawy służy prowadzonej działalności, a więc jeżeli jest wykorzystywany przez pracowników lub dla potrzeb organizacji spotkań z klientem może stanowić koszt podatkowy. O tym czy ekspres jest potrzebny w prowadzonej działalności decyduje sam przedsiębiorca. Uwaga jednak na organy skarbowe, które mogą żądać wyjaśnienia zasadności poniesionego kosztu. Wówczas na przedsiębiorcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia wykorzystywania ekspresu w celach prowadzonej działalności. Faktura nie będzie tu dokumentem stwierdzającym zasadność kosztu. Należy posiadać dodatkowe dowody potwierdzające racjonalność wydatku, związek z działalnością i brak charakteru reprezentacyjnego – jak wskazują wydawane interpretacje w indywidualnych sprawach podatników.

Opublikowano: 15 stycznia 2024

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie