taxteam

Jakie zmiany czekają nas od 1 stycznia 2023 roku??

taxteam
centrum księgowe

Poniżej kilka z nich w celu zapoznania się i przygotowania.

 1. Grupa VAT

Do ustawy o VAT zostanie wprowadzona nowa kategoria podatników VAT. Grupa VAT oznacza grupę podmiotów powiązanych finansowo, organizacyjnie ekonomicznie, zarejestrowanych jako podatnik VAT.

 1. Zasady wypełniania ewidencji JPK_V7

  Nie trzeba będzie nabywać aktualizacji używanego oprogramowania. Nowe regulacje nie spowodują zmiany obecnej wersji JPK_V7. Większość wprowadzonych zmian po twierdza dotychczasową praktykę stosowaną przez podatników zgodnie z wytycznymi MF, tj.

  • ewidencjonujemy odrębnie wszystkie faktury, niezależnie od tego, czy istniał obowiązek ich wystawienia, czy może sprzedawca zażądał tego kupujący; tym samym podatnik ma obowiązek wykazać w ewidencji wszystkie wystawione faktury, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji;
  • oznaczenie kodem GTU_08 towary sklasyfikowane według CN 8549 jako odpady oraz złom elektryczne i elektroniczne (w tym z udziałem metali szlachetnych), wymienione w poz. 1a załącznika nr 12 do ustawy o VAT;
  • zdarzenia wykazywane w ewidencji na podstawie dokumentów zbiorczych należy ujmować według daty ostatniego zdarzenia objętego tym dokumentem; dotyczy to także podatników rozliczających się kwartalnie.
   1. Limity dla podatników rozliczających się kwartalnie w 2023 roku

   Do ustalenia limitów dla rozliczeń kwartalnych w 2023 r. przyjmujemy kurs z 3 października 2022 r., który wynosił 4,8272 zł za euro. Ponieważ był on wyższy w porównaniu z po przednim rokiem, kwoty limitów na 2023 r. również będą wyższe. Więcej podatników może korzystać z kwartalnego rozliczenia.

   1. Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych 2023

   Podatnikom nie będzie przysługiwało prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej budynków i lokali mieszkalnych, wybudowanych przed 1 stycznia 2022 r., oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów.

   Opublikowano: 21 grudnia 2022

   Najpopularniejsze artykuły

   Najnowsze artykuły


   Popularne tagi


   Wyszukaj na stronie