taxteam

Limit transakcji w formie gotówkowej od 2024 roku

taxteam
centrum księgowe

Aktualnie przedsiębiorcy mogą dokonywać między sobą płatności gotówkowe do kwoty 15.000,00zł. Od 1 stycznia 2024 obrót gotówkowy między firmami w ramach Polskiego Ładu zostanie ograniczony do limitu 8.000,00zł.

Należy mieć na uwadze, że przekroczenie limitu gotówkowego 8.000,00zł pomiędzy przedsiębiorcami będzie skutkowało brakiem możliwości zaliczenia kwoty powyżej tej granicy do kosztów uzyskania przychodów.
Jeżeli przedsiębiorca zaliczy do kosztów kwotę powyżej limitu 8.000,00zł i zapłaci za transakcję gotówką, wówczas ma obowiązek zmniejszyć koszty uzyskania przychodu lub jeśli nie ma takiej możliwości – zwiększyć przychody.
Dotychczas nie obowiązywały ograniczenia transakcji gotówką za towary czy usługi pomiędzy przedsiębiorcami a osobami prywatnymi (konsumentami). Rząd wprowadza zmiany, których konsekwencją będzie limit płatności do kwoty 20.000,00zł. Jeżeli jednorazowa wartość transakcji w relacji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą przekracza granicę 20.000,00zł konsument musi zapłacić za transakcję za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Powyższe ograniczenia mają na celu większą kontrolę urzędów skarbowych nad przepływem środków na rachunkach bankowych podatników.

Opublikowano: 20 listopada 2022

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie