taxteam

NIP-2 nowy wzór formularza od 2023 roku

taxteam
centrum księgowe

Minister Finansów przygotował nowy wzór zgłoszenia NIP-2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku. Będzie to już 14. wersja tego formularza.

NIP-2 to zgłoszenie identyfikacyjne (lub aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem – z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, dla których przeznaczony jest formularz NIP-8.

Składa się go w celu realizacji obowiązku ewidencyjnego określonego w art. 2 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w szczególności w celu:

  • uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) albo
  • aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Nowy formularz NIP-2(14) będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 r. co odpowiada terminowi wejścia w życie przepisów dotyczących grup VAT, wskazanym w ww. ustawie z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z § 2 omawianego projektu rozporządzenia, dotychczasowy wzór zgłoszenia NIP-2 (wersja 13) będzie mógł być stosowany przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące podatnikami lub płatnikami (z wyjątkiem grup VAT) – do 30 czerwca 2023 roku.

Opublikowano: 20 listopada 2022

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie