taxteam

Następna usługa w e-Urzędzie

taxteam
centrum księgowe

Po zalogowaniu do konta w e-Urzędzie Skarbowym podatnik będzie mógł uzyskać kolejne zaświadczenia podatkowe – wynika z projektów rozporządzeń ministra finansów w sprawie korzystania z e-US i rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-US.

Dzięki temu skarbówka będzie mogła wydawać podatnikom automatycznie generowane w e-US zaświadczenia o: niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających wysokość zaległości (ZAS-W), o wysokości dochodu podatnika PIT (ZAS-DF), o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne (ZAS-DFU).

Opublikowany został też inny projekt – zakłada, że od 7 lipca br. do chwili, gdy zostanie uruchomiona odpowiednia usługa w e-US, każdy naczelnik urzędu skarbowego może udostępniać komornikom sądowym informacje z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, objęte tajemnicą skarbową.

Opublikowano: 20 listopada 2022

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie