taxteam

Podwyższenie progu sprzedaży dla małego podatnika

taxteam
centrum księgowe

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów ( art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT ) status małego podatnika posiada podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży łącznie z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1,2 mln euro lub 45 tys. euro – w przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji. Limity te ulegną jednak zmianie.

Zgodnie z nowym projektem zmian wprowadzanych w ramach pakietu Slim VAT 3.0, limit wartości sprzedaży (łącznie z kwotą podatku) ma zostać podwyższony do 2,0 mln euro. Jak tłumaczą projektodawcy, pozwoli to na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do korzystania z ułatwień przewidzianych dla małych podatników.

Podatnik spełniający kryteria ma prawo do stosowania:

  • kasowego rozliczenia podatku VAT (zamiast rozliczenia memoriałowego) – obowiązek zapłaty podatku VAT należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przedsiębiorca otrzyma całość lub część zapłaty za towar lub usługę,
  • rozliczeń kwartalnych w VAT – korzyścią zastosowania tej metody jest odroczenie zapłaty podatku VAT.

W praktyce oznacza to, że wzrośnie liczba przedsiębiorców , którzy nie będą musieli sięgać po zewnętrzne źródła finansowania, aby opłacić podatek, a ich płynność finansowa zostaje zabezpieczona.
Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 4 sierpnia 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2023 r.

Opublikowano: 20 listopada 2022

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie