taxteam

Nota korygująca – czym jest, kto może ją wystawić i jakie informacje zawiera?

taxteam
centrum księgowe

Nota korygująca to dokument, który pozwala nabywcy towaru lub usługi poprawić część błędów w fakturze otrzymanej od kontrahenta.

Co powinna zawierać nota korygująca?

 • wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numery za pomocą których są identyfikowani na potrzeby podatku;
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej;
 • dane zawarte w fakturze, którą koryguje nota korygująca.

Jakie błędy faktury można poprawić notą korygującą?

Przy pomocy noty korygującej możemy poprawić błędy w fakturze, z wyłączeniem tych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy o VAT. Notą korygującą możemy poprawić m.in.:

 • datę wystawienia faktury;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numery, za pomocą których strony są zidentyfikowane na potrzeby podatku;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.

Termin wystawienia i akceptacja noty korygującej

Przepisy nie wskazują żadnego konkretnego terminu, w którym można lub trzeba wystawić notę korygującą.
Przepisy nie zawierają też żadnych konkretnych wymagań formalnych jak taka akceptacja powinna być dokonana. Organy podatkowe dopuszczają nawet milczącą akceptację noty korygującej. Jednak zdecydowanie bezpieczniej dla wystawcy noty korygującej będzie jeżeli uzyska dla tej noty wyraźną akceptację (np. pisemną, czy wyrażoną w formie elektronicznej korespondencji).

Opublikowano: 20 listopada 2022

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie