taxteam

Nowe interpretacje stawki ryczałtu dla branży IT

taxteam
centrum księgowe

Czy Polski Ład wciąż sprzyja informatykom?

Szanse na utrzymanie 8,5-procentowej stawki ryczałtu dla branży IT maleją. Nie tylko urząd skarbowy utrzymuje, że informatycy, którzy wspomagają programistów, powinni płacić 12-procentowy ryczałt. Także najnowsze orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych potwierdzają tę interpretację.

Sądy, podobnie jak fiskus, uznają, że usługi związane z oprogramowaniem (objęte 12-procentowym ryczałtem) nie ograniczają się wyłącznie do programowania czy tworzenia kodów źródłowych przez programistów. Obejmują również inne usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowane według kodu PKWiU 62.01.12.0.

Jest mowa o orzeczeniach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Warszawie (z 6 kwietnia 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 2632/22) i Łodzi (z 5 kwietnia 2023 r., sygn. I SA/Łd 72/23). Wyrok warszawskiego sądu dotyczył podatnika zajmującego się między innymi projektowaniem architektury systemu informatycznego, jego rozwijaniem oraz konfiguracją internetowych platform. Drugie orzeczenie odnosiło się do sytuacji podatnika prowadzącego działalność gospodarczą związaną z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych SAP.

Obydwa wyroki sądów wojewódzkich są nieprawomocne, więc podatnicy nadal mają możliwość złożenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dwie stawki

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity z 2022 r., poz. 2540) przewiduje 12-procentową stawkę ryczałtu dla usług wymienionych bezpośrednio w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b. W przepisie tym wymienione są usługi:

  • związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
  • związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
  • objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
  • związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),
  • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
  • związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Opublikowano: 6 lipca 2023

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie