taxteam

5-dniowy urlop opiekuńczy

taxteam
centrum księgowe

W celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym lub pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym wprowadzono zmiany w wyniku nowelizacji Kodeksu Pracy dla osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Pracownikowi udziela się urlopu w dni, które są dla niego dniem pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

Pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas urlopu opiekuńczego.

Pracodawca będzie decydował o udzieleniu urlopu opiekuńczego, ponieważ nowe przepisy nie definiują przesłanki „opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych”. W przypadku braku porozumienia pracownika z pracodawcą w sprawie udzielenia urlopu, rozstrzygnięcie z tego uprawnienia należy do sądu pracy.

Na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej pracownikowi udziela się urlopu opiekuńczego w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

We wniosku pracownik musi wskazać:

  • imię i nazwisko osoby wymagającej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych;
  • przyczynę konieczności zapewniania osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny należy podać stopień pokrewieństwa i adres zamieszkania tej osoby.

Okres wspominanego urlopu opiekuńczego nie wlicza się do okresu zatrudnienia.

Opublikowano: 8 maja 2023

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie