taxteam
Wpisy z kategorii:

Obowiązki

taxteam
centrum księgowe

5-dniowy urlop opiekuńczy

8 maja 2023

W celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym lub pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym wprowadzono zmiany w wyniku nowelizacji Kodeksu Pracy dla osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Pracownikowi udziela się urlopu w dni, które są dla niego […]

Praca zdalna zarys obowiązków

11 marca 2023

Podjęcie przez pracowników pracy zdalnej zgodnie z przepisami, które będą obowiązywały od 7 kwietnia 2023 r. wymaga od pracodawcy m.in. następujących działań: Powyższe działania powinny zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy zdalnej. Wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne także wtedy, gdy nie zostanie wydany […]

Praca zdalna na nowych zasadach

6 lutego 2023

W aktualnym stanie prawnym regulacje związane z pracą zdalną znajdują się w art. 3 specustawy jako szczególna forma zatrudnienia w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii z powodu COVID-19. Uwaga: Warunki stosowania telepracy określone w porozumieniu lub regulaminie, o których mowa w art. 676 § 1-4 K.p. w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia […]

Uroki zimy a obowiązki pracodawcy

14 grudnia 2022

Zimą na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki bhp;Za okres zimowy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca. Temperatura w pomieszczeniach pracyW pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę nie niższą niż 14°C. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie pozwalają na to względy technologiczne. W pomieszczeniach biurowych […]

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie