taxteam
Wpisy z kategorii:

Obowiązki

taxteam
centrum księgowe

5-dniowy urlop opiekuńczy

8 maja 2023

W celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym lub pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym wprowadzono zmiany w wyniku nowelizacji Kodeksu Pracy dla osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Pracownikowi udziela się urlopu w dni, które są dla niego dniem pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy. […]

Praca zdalna zarys obowiązków

11 marca 2023

Podjęcie przez pracowników pracy zdalnej zgodnie z przepisami, które będą obowiązywały od 7 kwietnia 2023 r. wymaga od pracodawcy m.in. następujących działań: Powyższe działania powinny zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy zdalnej. Wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne także wtedy, gdy nie zostanie wydany regulamin. Wówczas zasady wykonywania pracy zdalnej będzie określać porozumienie zawarte […]

Praca zdalna na nowych zasadach

6 lutego 2023

W aktualnym stanie prawnym regulacje związane z pracą zdalną znajdują się w art. 3 specustawy jako szczególna forma zatrudnienia w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii z powodu COVID-19. Uwaga: Warunki stosowania telepracy określone w porozumieniu lub regulaminie, o których mowa w art. 676 § 1-4 K.p. w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli. Definicja pracy […]

Uroki zimy a obowiązki pracodawcy

14 grudnia 2022

Zimą na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki bhp;Za okres zimowy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca. Temperatura w pomieszczeniach pracyW pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę nie niższą niż 14°C. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie pozwalają na to względy technologiczne. W pomieszczeniach biurowych zaś temperatura nie może być niższa niż 18°C Dla pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni […]

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie