taxteam
Wpisy z kategorii:

Blog

taxteam
centrum księgowe

Od 1 września 2023 r. zmiany w wystawianiu faktur zaliczkowych

29 maja 2023

Od 1 września 2023 r. zmiany w wystawianiu faktur zaliczkowych Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta przede wszystkim wprowadza przepisy dotyczące obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. Przy czym od 1 września 2023 r. mają wejść w życie zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących. Faktury […]

5-dniowy urlop opiekuńczy

8 maja 2023

W celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym lub pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym wprowadzono zmiany w wyniku nowelizacji Kodeksu Pracy dla osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Pracownikowi udziela się urlopu w dni, które są dla niego dniem pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy. […]

Paragony elektroniczne – HUB e-paragony od września 2023 r.

24 kwietnia 2023

E-paragon jest ro alternatywa na tradycyjnej formy paragonu papierowego. Podczas zakupu klient otrzymuje od sprzedawcy paragon w wersji elektronicznej zamiast wydruku. Możliwość przechowywania e-paragonów oferują niektóre sieci sklepów, jednak nadal nie ma uniwersalnego rozwiązania, z którego moglibyśmy korzystać praktycznie wszędzie. Od 15 września 2023 roku ma zostać uruchomiony system dystrybucji paragonów elektronicznych, tzw. HUB […]

Praca zdalna zarys obowiązków

11 marca 2023

Podjęcie przez pracowników pracy zdalnej zgodnie z przepisami, które będą obowiązywały od 7 kwietnia 2023 r. wymaga od pracodawcy m.in. następujących działań: Powyższe działania powinny zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy zdalnej. Wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne także wtedy, gdy nie zostanie wydany regulamin. Wówczas zasady wykonywania pracy zdalnej będzie określać porozumienie zawarte […]

Praca zdalna na nowych zasadach

6 lutego 2023

W aktualnym stanie prawnym regulacje związane z pracą zdalną znajdują się w art. 3 specustawy jako szczególna forma zatrudnienia w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii z powodu COVID-19. Uwaga: Warunki stosowania telepracy określone w porozumieniu lub regulaminie, o których mowa w art. 676 § 1-4 K.p. w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli. Definicja pracy […]

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie