taxteam
Wpisy z kategorii:

Blog

taxteam
centrum księgowe

Imprezy świąteczne dla Pracowników

30 listopada 2022

Okres świąteczny to nie tylko okazja do wręczenia pracownikom różnego rodzaju świadczeń rzeczowych czy pieniężnych. Z tej okazji pracodawcy organizują również spotkania wigilijne, w których udział biorą pracownicy, a także członkowie ich rodzin. Poniżej garść info, jak rozliczyć te wydarzenia 😊. 1. Udział w spotkaniu świątecznym a przychód i […]

Prezenty dla Klientów

30 listopada 2022

1. Otrzymanie prezentu a przychód u obdarowanego Podmiot otrzymujący prezent uzyskuje z tego tytułu przychód podatkowy. Przekazanie prezentu osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jeśli prezent  otrzyma osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to uzyskany przez nią z tego tytułu przychód kwalifikowany jest do przychodów z innych źródeł. Jeśli zatem Osoba […]

Upominki świąteczne dla Pracowników

29 listopada 2022

Święta Bożego Narodzenia to okazja do obdarowania pracowników oraz członków ich rodzin. Poniżej przedstawiamy, jak przekazanie ww. świadczeń rozliczyć dla celów podatku dochodowego, składek ZUS, VAT 1. Przychód pracownika oraz oskładkowanie z tytułu otrzymanego prezentu W przypadku, gdy źródłem finansowania prezentów dla pracowników (członków ich rodzin) są […]

Następna usługa w e-Urzędzie

20 listopada 2022

Po zalogowaniu do konta w e-Urzędzie Skarbowym podatnik będzie mógł uzyskać kolejne zaświadczenia podatkowe – wynika z projektów rozporządzeń ministra finansów w sprawie korzystania z e-US i rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-US. Dzięki temu skarbówka będzie mogła wydawać podatnikom […]

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie