taxteam
Wpisy z kategorii:

Blog

taxteam
centrum księgowe

Będą nowe wzory oświadczeń PIT

20 listopada 2022

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekty formularzy PIT-2, PIT-2A, PIT-3. Ma to związek z korektą Polskiego Ładu, czyli nowelizacją z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1265). Przypomnijmy, że PIT-2 i PIT-2A to oświadczenia (wnioski), które podatnik składa płatnikowi (pracodawcy), by ten, przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na PIT, potrącał 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. […]

Nota korygująca – czym jest, kto może ją wystawić i jakie informacje zawiera?

20 listopada 2022

Nota korygująca to dokument, który pozwala nabywcy towaru lub usługi poprawić część błędów w fakturze otrzymanej od kontrahenta. Co powinna zawierać nota korygująca? Jakie błędy faktury można poprawić notą korygującą? Przy pomocy noty korygującej możemy poprawić błędy w fakturze, z wyłączeniem tych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy o VAT. […]

NIP-2 nowy wzór formularza od 2023 roku

20 listopada 2022

Minister Finansów przygotował nowy wzór zgłoszenia NIP-2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku. Będzie to już 14. wersja tego formularza. NIP-2 to zgłoszenie identyfikacyjne (lub aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem – z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, dla […]

Limit transakcji w formie gotówkowej od 2024 roku

20 listopada 2022

Aktualnie przedsiębiorcy mogą dokonywać między sobą płatności gotówkowe do kwoty 15.000,00zł. Od 1 stycznia 2024 obrót gotówkowy między firmami w ramach Polskiego Ładu zostanie ograniczony do limitu 8.000,00zł. Należy mieć na uwadze, że przekroczenie limitu gotówkowego 8.000,00zł pomiędzy przedsiębiorcami będzie skutkowało brakiem możliwości zaliczenia kwoty powyżej tej granicy do kosztów uzyskania przychodów.Jeżeli […]

Skarbówka zmieniła zdanie w sprawie eleganckich przedsiębiorców

20 listopada 2022

Fiskus nie zgadza się już na rozliczanie wydatków związanych z zakupem garniturów do firmy w kosztach podatkowych. Zgodnie z interpretacją indywidualną nr 0112-KDIL2-2.4011. 483.2022.1.AA poglądy urzędników się zmieniły i oznaczenie firmy na garniturze już może nie wystarczyć. Zdaniem fiskusa, obowiązujące zasady życia społecznego wymagają, aby osoby prowadzące swój biznes miały schludny wygląd. Marynarka, spodnie […]

Ukryta dywidenda – pomysł, którego mocno bali się przedsiębiorcy – uchylony

20 listopada 2022

Polski Ład zakładał od stycznia 2022 wejście w życie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie. Dla przypomnienia – o co w tej ukrytej dywidendzie chodzi: Dywidenda (ta zwykła a nie ukryta) – to pieniądze wypłacone wspólnikom, z zysku, który spółka osiągnęła. Wypracowujesz zysk np. 1 mln, opodatkowujesz stawką 19%. I wypłacasz sobie na konto. Nie można kwoty 1 mln pomniejszyć o koszty. Opodatkowuje […]

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie