taxteam

Limity podatkowe 2023

taxteam
centrum księgowe

Wielkimi krokami zbliża się początek nowego roku. W związku z tym już teraz warto sprawdzić limity podatkowe obowiązujące w 2023 roku.

Ponieważ limity podatkowe w polskim prawie określane są w walucie euro, należy podane kwoty w euro przeliczyć na złotówki po kursie Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego października. A zatem limity podatkowe dla różnych aspektów prowadzenia działalności w roku 2023 będą przeliczane po kursie euro z dnia 3 października 2022 roku wynoszącym 4,8272 zł. W 2021 roku 1 października kurs euro był niższy i wynosił 4,5941 zł. Oznacza to wzrost limitów podatkowych na rok przyszły, a zatem więcej przedsiębiorców będzie mogło korzystać ze statusu małego podatnika, czy uniknąć przejścia na pełną księgowość.

Suma jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w danym roku dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników nie może przekroczyć 50 000 euro, co po przeliczeniu odpowiada limitowi 241 000 zł na rok 2023.

Status małego podatnika PIT i CIT w 2023 r. będzie przysługiwał podatnikowi, u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekroczyła w roku podatkowym 2022 wyrażonej
w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 milionów euro, czyli 9 654 400 zł, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

W 2023 roku status małego podatnika VAT, będzie określał podatnika, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. W 2023 roku po przeliczeniu na złote polskie będzie to kwota 5 793 000 zł. (Po wprowadzeniu zmian na podstawie Slim Vat 3 limit małego podatnika VAT ma wzrosnąć w 2023 roku z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro, czyli  do kwoty 9 654 000 zł).

Małym podatnikiem może być też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. W 2023 roku po przeliczeniu na złote polskie i zaokrągleniu będzie to kwota 217 000 zł.

W 2023 r. zmianie ulegnie również limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych zobowiązujący podatników do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Limit ten wyniesie 9 654 400 zł (chodzi o wysokość przychodów uzyskanych w 2022 r.).

Według aktualnie obowiązujących przepisów maksymalne przychody za rok 2022 pozwalające rozliczanie ryczałtem ewidencjonowanym w 2023 r. wyniosą 2 000 000 euro, czyli w przeliczeniu 9 654 000 zł.

Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu będą mieli podatnicy, których przychody
z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty 200 000 euro,  czyli 918 820 zł.

Opublikowano: 14 grudnia 2022

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie