taxteam

Uroki zimy a obowiązki pracodawcy

taxteam
centrum księgowe

Zimą na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki bhp;
Za okres zimowy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca.

Temperatura w pomieszczeniach pracy
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę nie niższą niż 14°C. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie pozwalają na to względy technologiczne. W pomieszczeniach biurowych zaś temperatura nie może być niższa niż 18°C

Dla pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni pracodawca musi zapewnić pomieszczenia, w których mogą oni się ogrzać.

Posiłki i napoje profilaktyczne
Przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C, pracodawca zawsze jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni gorące napoje. Prace wykonywane na zewnątrz w okresie zimowym uprawniają także do posiłków profilaktycznych.

Odzież ochronna 
Jeżeli pracownik będzie świadczył pracę w warunkach niskiej temperatury, a także opadów czy wiatru, pracodawca będzie zobligowany do zapewnienia środków ochrony indywidualnej
Natomiast odzież i obuwie robocze należy zapewnić: 
w przypadku, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2377 § 1 kp).

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Opublikowano: 14 grudnia 2022

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie