taxteam

Od 1 września 2023 r. zmiany w wystawianiu faktur zaliczkowych

taxteam
centrum księgowe

Od 1 września 2023 r. zmiany w wystawianiu faktur zaliczkowych

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta przede wszystkim wprowadza przepisy dotyczące obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. Przy czym od 1 września 2023 r. mają wejść w życie zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących.

Faktury zaliczkowe

Obecnie obowiązujące przepisy nie zwalniają z obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, gdy wpłata zaliczki i sprzedaż miały miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym. Mimo to organy podatkowe pozwalają na wystawianie tylko jednej faktury końcowej. Z nowelizacji przepisów będzie wynikało, że podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał tę płatność. Zasady te nie będą miały zastosowania w przypadku faktur wystawianych w szczególnych terminach wymienionych w art. 106 i ust. 3-8 ustawy o VAT.

Gdy podatnik nie wystawi faktury zaliczkowej, tylko jedną fakturę końcową, to taka faktura będzie musiała dodatkowo zawierać datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Uregulowane zostanie także, jakie numery powinna zawierać faktura końcowa, gdy faktury zaliczkowe są wystawiane za pomocą KSeF. Faktura taka będzie musiała zawierać numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury zaliczkowe.

Opublikowano: 29 maja 2023

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie