taxteam

Upominki świąteczne dla Pracowników

taxteam
centrum księgowe

Święta Bożego Narodzenia to okazja do obdarowania pracowników oraz członków ich rodzin. Poniżej przedstawiamy, jak przekazanie ww. świadczeń rozliczyć dla celów podatku dochodowego, składek ZUS, VAT

1. Przychód pracownika oraz oskładkowanie z tytułu otrzymanego prezentu

W przypadku, gdy źródłem finansowania prezentów dla pracowników (członków ich rodzin) są środki obrotowe pracodawcy, wówczas uzyskany z tego tytułu przez pracowników przychód podlega w całości opodatkowaniu, bez względu na rodzaj i wartość prezentu. Przychód ten pracodawca dolicza do pozostałych przychodów pracownika ze stosunku pracy, uzyskanych w danym roku. Gdy upominki świąteczne dla pracowników zostaną sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy, to ich wartość będzie podlegała oskładkowaniu.

2. Zakup i przekazanie prezentów dla pracowników a rozliczenie dla celów VAT
Urzędy skarbowe uważają generalnie, że nieodpłatne przekazanie prezentów  pracownikom, nie wykazuje związku z czynnościami opodatkowanymi pracodawcy. Przekazanie to służy bowiem celom osobistym pracowników, zaspokajaniu ich prywatnych potrzeb.
Jeśli zatem w momencie nabywania upominków,  podatnik (pracodawca) wie, że przekaże je nieodpłatnie pracownikom (członkom ich rodzin) lub byłym pracownikom, to bezpieczniej będzie, jeśli nie odliczy on VAT z tytułu nabycia tych prezentów. W tej sytuacji, przekazując ww.prezenty pracownikom (członkom ich rodzin lub byłym pracownikom), podatnik (pracodawca) nie będzie musiał wykazywać z tego tytułu VAT należnego (obowiązek wykazania VAT należnego występuje bowiem, gdy od zakupu towaru przysługiwało prawo do odliczenia VAT – zob. art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

3. Wydatki na prezenty dla pracowników (członków ich rodzin) a koszty uzyskania przychodów pracodawcy

Jeśli wydatki na prezety dla pracowników (byłych pracowników) zostaną sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy i nie mają one charakteru socjalnego, to zasadniczo mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tego rodzaju wydatki mają bowiem na celu zmotywowanie pracowników do jak najwydajniejszej pracy, wzmocnienie więzi pracowników z pracodawcą, poprawę atmosfery w pracy, wpływając pośrednio na przychody pracodawcy (tj. wykazują związek z jego przychodami). Podobnie jest w przypadku wydatków na prezenty dla członków rodzin pracowników (od pewnego czasu organy podatkowe uważają, że takie wydatki mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych na podobnych zasadach, jak wydatki na rzecz pracowników).

4. Bony świąteczne

Wśród świadczeń udzielanych pracownikom można wyróżnić bony, które kiedyś były zaliczane do pomocy rzeczowej.

Otrzymane bony są przychodem dla pracownika w miesiącu ich otrzymania. Od wartości bonów należy odprowadzić podatek w wysokości 12 lub 32%, w zależności od uzyskiwanych dochodów.
Bony finansowane ze środków obrotowych firmy – stanowią podstawę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Opublikowano: 29 listopada 2022

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie