taxteam

Prezenty dla Klientów

taxteam
centrum księgowe

1. Otrzymanie prezentu a przychód u obdarowanego

Podmiot otrzymujący prezent uzyskuje z tego tytułu przychód podatkowy.

Przekazanie prezentu osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Jeśli prezent  otrzyma osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to uzyskany przez nią z tego tytułu przychód kwalifikowany jest do przychodów z innych źródeł.

Jeśli zatem Osoba niebędąca pracownikiem, zleceniobiorcą, itp. otrzyma prezent  i jednorazowa wartość tego upominku nie przekracza 200 zł, to jego otrzymanie jest zwolnione od podatku dochodowego.

Jeśli natomiast jednorazowa wartość prezentu  przekracza 200 zł, to nie ma zastosowania ww. zwolnienie z PIT. Oznacza to, że uzyskany przez osobę fizyczną przychód z tytułu otrzymanego prezentu  podlega opodatkowaniu. Co jednak ważne, w takim przypadku na darczyńcy nie ciążą obowiązki płatnika, tj. nie jest on zobowiązany do poboru podatku dochodowego od ww. prezentu.  Ma on jedynie obowiązek sporządzenia informacji PIT-11.  Z kolei obdarowany ww. kwotę rozlicza w rocznym zeznaniu podatkowym, opodatkowując ją łącznie z innymi przychodami podatkowymi, według skali podatkowej.

Przekazanie prezentu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą

W przypadku, gdy upominek otrzyma nasz kontrahent, prowadzący działalność gospodarczą, to po jego stronie powstanie z tego tytułu przychód z działalności gospodarczej.

Przychód z tytułu ww. prezentu,  osoba fizyczna, jak i prawna, dolicza do innych przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej i opodatkowuje na tych samych zasadach, jak inne przychody z tej działalności.

2. Przekazanie prezentów klientom a VAT

W sytuacji, gdy nabywamy towary w celu ich nieodpłatnego przekazania klientom, to takie przekazanie wykazuje związek z działalnością gospodarczą. Jeśli jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, mamy prawo od tych zakupów odliczyć VAT. Jednak w momencie przekazania kontrahentom, powinniśmy wykazać VAT należny („zwrócić ten odliczony”).

Nie musimy „oddawać VAT” w przypadku prezentów o małej wartości, czyli:

  • prezentów o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, których przekazania nie ujęto w ww. ewidencji
  • jeżeli cena nabycia towaru (bez podatku), nie przekracza 20 zł.

3. Zakup prezentów dla kontrahentów a koszty uzyskania przychodów

Przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Niewątpliwie przekazanie prezentów świątecznych wykazuje związek z działalnością gospodarczą.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że wydatki na takie prezenty 😊   mogą być kosztem podatkowym.

Wyjątek stanowią bowiem koszty reprezentacji.

Kosztem podatkowym mogą być natomiast wydatki poniesione na reklamę firmy.

Dla przykładu reklamą są wydatki na prezenty  o niewielkiej wartości, opatrzone logo firmy (np. długopisy, kubki, notesy, kalendarze, koszulki itp.)

Reprezentacją są wydatki na:

  • prezenty o dużej wartości bez względu na to, czy umieszczono na nich logo firmy lub produktu, czy też nie;
  • prezenty przekazywane wyselekcjonowanym klientom, gdy określenie progu ich wartości jest uzależnione od funkcji danej osoby w strukturze kontrahenta;

VAT należny od wydatków na reprezentację/reklamę

Jeśli będziemy zobowiązani do wykazania VAT należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania (czyli „oddania VAT odliczonego”), to kwota tego podatku będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Mimo że sam wydatek związany z reprezentacją, nie może być ujęty w kosztach podatkowych.

Opublikowano: 30 listopada 2022

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie