taxteam

Zmiany w VAT 2023

taxteam
centrum księgowe

 1. Podwyższenie limitu dla małego podatnika VAT z kwoty 1.200.000 EUR na kwotę 2.000.000 EUR
 2. Zmiany w wypełnianiu ewidencji JPK_V7
  Uregulowano zasady ewidencjonowania dokumentów, rozszerzono stosowanie kody GTU_08, pozostałe zmiany to doprecyzowanie obowiązujących przepisów (np. ewidencjonowanie faktur wystawianych na żądanie, czy dowodów wewnętrznych).
 3. Powrót stawek VAT – koniec tarczy antyinflacyjnej przy niektórych towarach/usługach
  Zmiana dotyczy m.in. środków produkcji rolniczej, gazu ziemnego, energii, paliw silnikowych.
 4. Uproszczenia przy WDT i WNT
  WDT: w przypadku otrzymania po terminie dokumentacji potwierdzającej WDT (zastosowanie stawki VAT 0%), podatnik dokona korekty deklaracji za miesiąc, w którym dostawa została dokonana
  WNT: obecnie posiadanie faktury nie jest konieczne, by odliczyć VAT naliczony, istotne jest, że transakcja miała miejsce i spełniała warunki WNT, jednakże zachęcamy do pobierania faktur, ponieważ bez tego dokumentu nie możliwe będzie ujęcie takich wydatków w kosztach działalności
 5. Sankcje za pomyłki w VAT
  Wcześniejsze kary za pomyłki VAT były sztywno określone, oznacza to, że podczas kontroli Urzędnik mógł zastosować sankcje w wysokości „30%”, „20%” i „15%”. Obecnie Urzędy Skarbowe mają większą swobodę w nakładaniu kar, ponieważ kary są uznaniowe, dopasowane do sytuacji podatnika (obowiązują kary „do 30%”, „do 20%” i „do 15%”).
 6. Szybszy zwrot VAT
  Przepis ten umożliwia podatnikom ubieganie się o zwrot VAT w terminie 15 dni w sytuacjach gdy: przez ostatnie trzy miesiące/kwartał poprzedzające miesiąc/kwartał z wykazanym zwrotem VAT podatnik przyjmował płatności bezgotówkowe nie mniej niż w 65% oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy (liczone bezpośrednio przed miesiącem, w którym ubiegamy się o zwrot) łączna wartość sprzedaży brutto, ewidencjonowanej za pomocą kas rejestrujących, za każdy miesiąc rozliczeniowy nie była niższa niż 50.000,00 zł
 7. Zmiany w proporcji mieszanej
  Nie trzeba uzgadniać proporcji w VAT z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.
  Także nastąpiła zmiana w kwocie podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu z kwoty 500 zł na kwotę 10.000 zł, dzięki czemu możemy przyjąć, że proporcja przekraczająca 98% wynosi 100%.
  Nie będzie także konieczności korygowania podatku VAT na koniec roku, w przypadku gdy różnica pomiędzy przyjętą proporcją, a ostateczną – po zakończeniu roku – nie przekroczy dwóch punktów procentowych, a także gdy ostateczna proporcja jest mniejsza niż proporcja przyjęta z początkiem roku, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu między obliczonymi proporcjami nie przekroczy 10.000,00 zł.
 8. Zmiany w kasach online
  Od 2023 roku dostępne będą jedynie kasy fiskalne online, które wysyłają dane do CRK (Centralne Repozytorium Kas). Oczywiście mamy też wyjątek :), który dotyczy kas używanych m.in. w aptekach, taksówkach, czy automatach.
 9. Grupa VAT
  Grupa VAT – to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, podmioty te muszą być czynnymi podatnikami VAT.
  Członkowie tej grupy muszą być ze sobą powiązani łącznie we wszystkich trzech rodzajach. Grupa VAT składa jedną deklarację JPK (zamiast indywidualnych deklaracji). Korzyść grup VAT to skuteczne przepływy pieniężne oraz możliwość zarządzania podatkiem naliczonym (VAT z faktur zakupu) w całej Grupie.

Opublikowano: 24 stycznia 2023

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie