taxteam
Wpisy z kategorii:

Podatki

taxteam
centrum księgowe

Prezenty dla Klientów

30 listopada 2022

1. Otrzymanie prezentu a przychód u obdarowanego Podmiot otrzymujący prezent uzyskuje z tego tytułu przychód podatkowy. Przekazanie prezentu osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jeśli prezent  otrzyma osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to uzyskany przez nią z tego tytułu przychód kwalifikowany jest do przychodów z innych źródeł. Jeśli zatem Osoba niebędąca pracownikiem, zleceniobiorcą, […]

Upominki świąteczne dla Pracowników

29 listopada 2022

Święta Bożego Narodzenia to okazja do obdarowania pracowników oraz członków ich rodzin. Poniżej przedstawiamy, jak przekazanie ww. świadczeń rozliczyć dla celów podatku dochodowego, składek ZUS, VAT 1. Przychód pracownika oraz oskładkowanie z tytułu otrzymanego prezentu W przypadku, gdy źródłem finansowania prezentów dla pracowników (członków ich rodzin) są środki obrotowe pracodawcy, wówczas uzyskany z tego […]

Podwyższenie progu sprzedaży dla małego podatnika

20 listopada 2022

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów ( art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT ) status małego podatnika posiada podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży łącznie z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1,2 mln euro lub 45 tys. euro – w przypadku m.in. podatników […]

Będą nowe wzory oświadczeń PIT

20 listopada 2022

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekty formularzy PIT-2, PIT-2A, PIT-3. Ma to związek z korektą Polskiego Ładu, czyli nowelizacją z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1265). Przypomnijmy, że PIT-2 i PIT-2A to oświadczenia (wnioski), które podatnik składa płatnikowi (pracodawcy), by ten, przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na PIT, potrącał 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. […]

NIP-2 nowy wzór formularza od 2023 roku

20 listopada 2022

Minister Finansów przygotował nowy wzór zgłoszenia NIP-2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku. Będzie to już 14. wersja tego formularza. NIP-2 to zgłoszenie identyfikacyjne (lub aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem – z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, dla […]

Skarbówka zmieniła zdanie w sprawie eleganckich przedsiębiorców

20 listopada 2022

Fiskus nie zgadza się już na rozliczanie wydatków związanych z zakupem garniturów do firmy w kosztach podatkowych. Zgodnie z interpretacją indywidualną nr 0112-KDIL2-2.4011. 483.2022.1.AA poglądy urzędników się zmieniły i oznaczenie firmy na garniturze już może nie wystarczyć. Zdaniem fiskusa, obowiązujące zasady życia społecznego wymagają, aby osoby prowadzące swój biznes miały schludny wygląd. Marynarka, spodnie […]

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie